Kategorie usług
 
Menu

Zarządzanie projektami Unii Europejskiej


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/02/15/8865/307494
Cena netto 3 630,00 zł Cena brutto 3 630,00 zł
Cena netto za godzinę 15,51 zł Cena brutto za godzinę 15,51
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 234
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-12 Termin zakończenia usługi 2020-07-01
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-02-15 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-31
Maksymalna liczba uczestników 60
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Osoba do kontaktu Justyna Konopka Telefon 86 215-66-04
E-mail jkonopka@pwsip.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kształcenia w ramach Podyplomowych Studiów Zarządzanie projektami Unii Europejskiej jest przekazanie wiedzy dotyczącej zarządzania projektami, ułatwiającej skuteczne działania w pozyskiwaniu i rozliczaniu projektów finansowanych że źródeł UE. W szczególności będzie to wiedza z zakresu najważniejszych obszarów zarządzania projektami: wyznaczanie celów, definiowanie projektu, określanie struktury projektu, planowanie przebiegu realizacji projektu i wykorzystania zasobów, organizowanie wykonawstwa projektów, motywowanie do realizacji projektu, kontrola realizacji projektów, koordynowanie prac projektowych, tworzenie dokumentacji projektowej niezbędnej do aplikowania o środki, tworzenie dokumentacji niezbędnej do rozliczenia projektów. Duża część zajęć zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem technik interaktywnych. Zaprezentowana wiedza zostanie poparta zajęciami warsztatowymi, nakierowanymi na trenowanie konkretnych umiejętności skutecznego stosowania narzędzi i metod zarządzania projektami. Zajęcia poprowadzą teoretycy jak i praktycy, co gwarantuje niezbędną różnorodność.


Drukuj do PDF