Kategorie usług
 
Menu

Podyplomowe Studia Menedżerskie


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/02/15/8865/307390
Cena netto 7 130,00 zł Cena brutto 7 130,00 zł
Cena netto za godzinę 35,65 zł Cena brutto za godzinę 35,65
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 200
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-12 Termin zakończenia usługi 2020-07-01
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-02-16 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-31
Maksymalna liczba uczestników 60
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Prawo i administracja
Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Osoba do kontaktu Justyna Konopka Telefon 86 215-66-04
E-mail jkonopka@pwsip.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kształcenia w ramach Podyplomowych Studiów Menedżerskich jest: • Kształcenie nowoczesnej kadry menedżerskiej zgodnie ze standardami XXI wieku. • Prezentowanie najnowszej wiedzy teoretycznej z zakresu menedżerskiego zarządzania organizacją, problemów z jakim mogą się spotkać w pracy zarządczej, sposobów ich rozwiązywania i wdrażania skutecznych strategii biznesowych. Poznanie skutecznych strategii marketingowych, podstawowych zasad analizy finansowej. • Nabywanie oraz poszerzanie przez słuchaczy fachowej wiedzy zawodowej dotyczącej współczesnych zagrożeń i problemów w sferze gospodarczej, nauka poruszania się przez menedżera na konkurencyjnym rynku, zarządzanie nowoczesnymi organizacjami nastawionymi na sukces rynkowy i uzyskiwanie trwałej przewagi nad innymi uczestnikami rynku. • Umożliwienie słuchaczom zdobycia zarówno szerokiej wiedzy teoretycznej, jak i rozbudowanych umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów praktycznych związanych z bieżącą działalnością organizacji. • Uzyskanie potrzebnej (niezbędnej) wiedzy i umiejętności praktycznych przez osoby, które chcą rozpoczynać własną działalność, jaki osoby spodziewające się awansu na wyższe stanowiska menedżerskie.
Drukuj do PDF