Kategorie usług
 
Menu

TRANSPORT I OBRÓT TOWARAMI - ZASADY ROZLICZANIA VAT


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/02/12/8058/303509
Cena netto 699,00 zł Cena brutto 699,00 zł
Cena netto za godzinę 87,38 zł Cena brutto za godzinę 87,38
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2019-03-13 Termin zakończenia usługi 2019-03-13
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-02-12 Termin zakończenia rekrutacji 2019-03-12
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES)
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Szkoleniowe FRR Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Sylwia Ficek Telefon 881 087 008
E-mail sylwia.ficek@frr.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest przedstawienie uczestnikom tematyki rozliczania podatku VAT od transakcji transgranicznych związanych z obrotem i transportem towarów. Po ukończeniu szkolenia uczestnik osiągnie następujące efekty uczenia się, tj. będzie: - uczestnik będzie znał zasady rozliczania podatku VAT w operacjach transportu i obrotu towarami; - uczestnik będzie znał najnowsze interpretacje podatkowe i wyroki sądowe; - uczestnik będzie potrafił właściwie klasyfikować rozliczane transakcje; - uczestnik będzie znał zasady właściwego dokumentowania wyżej wymienionych transakcji do celów podatku VAT; - uczestnik będzie posiadał podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z samodzielnym sporządzaniem odpowiednich deklaracji i informacji podatkowych, - uczestnik będzie posiadał umiejętność samokształcenia się, rozumiał znaczenie komunikacji interpersonalnej oraz potrafił prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu - uczestnik otrzyma Certyfikat Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce potwierdzający ukończenie szkolenia
Drukuj do PDF