Kategorie usług
 
Menu

Prawo jazdy kat. C, C+E, kwalifikacja wstępna przyspieszona kat. C, C+E, wózek widłowy, HDS, PRP, doskonalenie techniki jazdy TIR-em, opłata za badania oraz pierwsze egzaminy (+21, kat. B)


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/02/12/21853/303504
Cena netto 12 600,00 zł Cena brutto 12 600,00 zł
Cena netto za godzinę 38,07 zł Cena brutto za godzinę 38,07
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 331
Termin rozpoczęcia usługi 2019-02-23 Termin zakończenia usługi 2019-07-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-02-12 Termin zakończenia rekrutacji 2019-02-22
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
TAK: - Starosta wydaje prawo jazdy kat.C,C+E, - Wojewoda wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej, - UDT wydaje zaśw. kwalifikacyjne (wózek, HDS, podesty).
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Kształcenie zawodowe A.69. - Eksploatacja środków transportu drogowego
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ogólnopolskie Centrum Techniki Jazdy s.c. Małgorzata Prątnicka, Elżbieta Wyszyńska
Osoba do kontaktu Zbigniew Wyszyński Telefon 602 774 556
E-mail info@octj.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Po ukończeniu szkolenia uczestnik nabędzie uporządkowaną wiedzę oraz umiejętności w zakresie budowy, prowadzenia oraz bezpiecznej obsługi pojazdów samochodowych, urządzeń transportu bliskiego niezbędne do zdania egzaminów państwowych przed komisją powołaną przez WORD, wojewodę, UDT, ODTJ oraz uzyskania odpowiednio: prawa jazdy kat. C i C+E, świadectwa kwalifikacji zawodowej w zakresie kat. C1, C1+E, C, C+E, zaświadczenia kwalifikacyjnego kat. II-WJO, II-Ż, I-P ponadto nabędzie rozwiniętą w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz zdolność autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym, z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.
Drukuj do PDF