Kategorie usług
 
Menu

Kurs dla kandydatów na doradców podatkowych


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/02/12/9508/303415
Cena netto 4 595,00 zł Cena brutto 4 595,00 zł
Cena netto za godzinę 21,27 zł Cena brutto za godzinę 21,27
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 216
Termin rozpoczęcia usługi 2019-02-17 Termin zakończenia usługi 2019-10-06
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-02-12 Termin zakończenia rekrutacji 2019-02-15
Maksymalna liczba uczestników 36
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kandydaci na doradców podatkowych - kurs trwający co najmniej 30 godz.
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie
Osoba do kontaktu Agnieszka Koślińska Telefon
E-mail akoslinska@skp-ow.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kształcenia jest przygotowanie uczestników do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje zawodowe osób ubiegających się o wpisanie na listę doradców podatkowych. Przygotowanie to ma taki charakter, aby uczący się posiadał umiejętności rozwiązywania testów jednokrotnego wyboru, pytań otwartych oraz zadań pisemnych z zakresu źródeł i wykładni prawa, materialnego prawa podatkowego, systemu podatkowego, międzynarodowego prawa podatkowego, analizy podatkowej, postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji, prawa celnego i dewizowego, prawa karnego skarbowego, administracji finansowej, kontroli skarbowej, ewidencji podatkowej, przepisów o doradztwie podatkowym, etyki zawodowej oraz rachunkowości.
Drukuj do PDF