Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

ISO 28000:2007 - Jak skutecznie wdrożyć, utrzymać i doskonalić System Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw?


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/02/12/31125/303399
Cena netto 9 600,00 zł Cena brutto 11 808,00 zł
Cena netto za godzinę 400,00 zł Cena brutto za godzinę 492,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 24
Termin rozpoczęcia usługi 2019-03-15 Termin zakończenia usługi 2019-05-15
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-02-13 Termin zakończenia rekrutacji 2019-03-14
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług doradczych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu TransAuditors.eu Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Łukasz Centkowski Telefon +48 717333783
E-mail lcentkowski@transauditors.eu
Cel usługi
Cel biznesowy
Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw, poprzez opracowanie dokumentacji systemowej i spełnienie wymagań normy, ma na celu uzyskanie certyfikatu zgodnego z normą ISO 28000, co przyczyni się między innymi do zwiększenia konkurencyjności i znaczenia przedsiębiorstwa na rynku krajowym i międzynarodowym.
Cel edukacyjny
Usługa ma na celu podniesienie wiedzy kadry zarządzającej, jak również zwiększenie poziomu świadomości wszystkich pracowników na temat bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw. Pracownicy przedsiębiorstwa nabędą istotną wiedzę z zakresu normy ISO 28000 i najlepszych praktyk dotyczących bezpieczeństwa. Uczestnicy usługi doradczej zdobędą umiejętności w celu utrzymania i ciągłego doskonalenia systemu. W obszarze kompetencji społecznych uczestnik zdobędzie również istotną wiedzę w zakresie sposobów komunikacji.
Drukuj do PDF