Kategorie usług
 
Menu

ROZSZERZONY KURS PRAWA JAZDY KAT. C,C+E I KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYSPIESZONA KAT. C


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/02/12/24907/303391
Cena netto 7 175,00 zł Cena brutto 7 175,00 zł
Cena netto za godzinę 35,00 zł Cena brutto za godzinę 35,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 205
Termin rozpoczęcia usługi 2019-02-18 Termin zakończenia usługi 2019-04-12
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-02-13 Termin zakończenia rekrutacji 2019-02-18
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kurs - operator wózków jeddniowych z napędem silnikowym wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu AUTO-MARGO OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW MAREK SZCZEŚNIAK
Osoba do kontaktu Marek Wiesław Szcześniak Telefon
E-mail auto-margo@wp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Kurs przygotowuje do zdania egzaminów na prawo jazdy kat. C i C+E w WORD Sieradz, w następstwie do pracy na stanowisku kierowcy kat. C i C+E
Drukuj do PDF