Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

DJI Academy SZKOLENIE UAVO BVLOS+VLOS MTOM 0-5 kg LUBLIN


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/02/12/29765/303378
Cena netto 4 250,00 zł Cena brutto 4 250,00 zł
Cena netto za godzinę 106,25 zł Cena brutto za godzinę 106,25
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 40
Termin rozpoczęcia usługi 2019-03-29 Termin zakończenia usługi 2019-04-02
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-02-12 Termin zakończenia rekrutacji 2019-03-28
Maksymalna liczba uczestników 8
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny SZKOLENIE TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE DO UZYSKANIA UPRAWNIENIA PODSTAWOWEGO DO WYKONYWANIA LOTÓW W ZASIĘGU I POZA ZASIEGIEM WZROKU OPERATORA (BVLOS).
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Dilectro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Osoba do kontaktu Bartosz Szmigielski Telefon 690 674 948
E-mail szkolenia@flyandfilm.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Szkolenie ma na celu przygotowanie kursanta do wykonywania zawodu Operatora Bezzałogowego Statku Powietrznego z uprawnieniem podstawowym BVLOS ( Beyond Visual Line Of Sight ) . Kursant w ramach programu szkolenia zostanie przeszkolony z wykonywania lotów VLOS ( Visual Line Of Sight ) Uczestnik szkolenia UAVO nabędzie wiedzę w zakresie prawidłowego wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych w polskiej przestrzeni powietrznej, umiejętnośc pilotażu oraz bezpiecznego użytkowania UAV oraz podniesie swoje kompetencje społeczne poprzez zrozumienie znaczenia bezpieczeństwa innych użytkowników przestrzeni powietrznej oraz problemów dotyczących wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku. W czasie szkolenia kursant zdobędzie wiedzę dotyczącą : - obowiązującego prawa lotniczego odnoszącego się do Bezzałogowych Statków Powietrznych , - zasad wykonywania lotów, - budowy BSP , - przygotowania BSP do lotów, - bezpiecznego uzytkowania BSP, - techniki pilotażu BSP .
Drukuj do PDF