Kategorie usług
 
Menu

Prawo jazdy kat. C+E


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/02/12/11542/303200
Cena netto 2 400,00 zł Cena brutto 2 400,00 zł
Cena netto za godzinę 96,00 zł Cena brutto za godzinę 96,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 25
Termin rozpoczęcia usługi 2019-04-01 Termin zakończenia usługi 2019-05-17
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-02-12 Termin zakończenia rekrutacji 2019-04-01
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkoleń Zawodowych "Diagno-Test" Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Grzegorz Ryt Telefon +48 518-549-302
E-mail grzegorz.ryt@diagno-test.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest odpowiednie, efektywne, zgodne z zasadami dydaktyki przygotowanie kursantów do uzyskania uprawnień prawa jazdy kat. C+E. Cel szkolenia realizowany jest poprzez przekazanie umiejętności praktycznych m.in. z zakresu przepisów ruchu drogowego, ogólnych zasad drogowych, bezpiecznego i ostrożnego poruszania się po drogach krajowych i międzynarodowych. Uczestnicy po zakończeniu kursu oraz po pozytywnym zdaniu egzaminu państwowego przed Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego powinni posiadać wiedzę praktyczną z zakresu programowego przedmiotowego szkolenia, czyli m.in. zasady drogowe, przepisy prawa, znajomość pojazdu, przygotowanie do jazdy, jazda na placu manewrowym, parkowanie, jazdy w ruchu miejskim oraz poza terenem zabudowanym. Po pozytywnym zdaniu egzaminu państwowego kursanci uzyskają uprawnienia prawa jazdy kat. C+E pozwalające im na prowadzenie samochodu ciężarowego powyżej 3,5 tony masy całkowitej z przyczepą lub naczepą. Ponadto ukończenie szkolenia prawa jazdy kat. C+E oraz pozytywne zdanie egzaminu państwowego przyczyni się do uzyskania kompetencji społecznych jakimi jest osiągnięcie zamierzonego celu, czyli zdanie egzaminu państwowego przed WORD, a zatem poszerzenie kwalifikacji uczestników i wzrost ich przydatności na obecnym rynku gospodarczym w związku z posiadaniem uprawnień do prowadzenia w/w pojazdów.
Drukuj do PDF