Kategorie usług
 
Menu

Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla prawa jazdy kat. C1, C1+E, C, C+E - Kierunek Kariera Zawodowa


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/02/12/19313/303174
Cena netto 2 100,00 zł Cena brutto 2 100,00 zł
Cena netto za godzinę 15,00 zł Cena brutto za godzinę 15,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 140
Termin rozpoczęcia usługi 2019-02-20 Termin zakończenia usługi 2019-04-12
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-02-12 Termin zakończenia rekrutacji 2019-02-20
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C!+E, C, C+E
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu AUTO - MOTO- SZKOŁA Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Anna Czamara Telefon 184420762
E-mail automotoszkola@wp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej ma na celu przygotowanie uczestników do zdania egzaminu państwowego. Po zakończonym szkoleniu i otrzymaniu świadectwa kwalifikacji uczestnik będzie posiadał niezbędną wiedzę do wykonywania zawodu kierowcy.
Drukuj do PDF