Kategorie usług
 
Menu

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/02/12/11009/303045
Cena netto 800,00 zł Cena brutto 800,00 zł
Cena netto za godzinę 10,00 zł Cena brutto za godzinę 10,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 80
Termin rozpoczęcia usługi 2019-04-03 Termin zakończenia usługi 2019-06-07
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-02-13 Termin zakończenia rekrutacji 2019-03-12
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat ISO 29990:2010 - Usługi edukacyjne dla potrzeb kształcenia pozaszkolnego i szkoleń – podstawowe wymagania dla dostawców usług
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
Osoba do kontaktu Wiesław Jabłoński Telefon +48 32 231 39 92
E-mail biuro@cechrr.gliwice.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Przygotowanie pracodawców, pracowników, osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza nie stanowi podstawowego zajęcia, do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych związanych z prowadzeniem praktycznej nauki zawodu dla uczniów i młodocianych pracowników poprzez umożliwienie im zdobycia: a) wiedzy z prawnych uwarunkowań kształcenia zawodowego w zakładzie pracy/zakładzie rzemieślniczym, zatrudniania młodocianego, zasad i warunków odbywania przygotowania zawodowego oraz nadzorem nad przebiegiem przygotowania zawodowego młodocianego, b) podstawowej wiedzy z dziedziny psychologii i pedagogiki, umiejętności wspierania rozwoju uczniów, indywidualizowania procesu nauczania i podejmowania współpracy z nauczycielami i rodzicami, c) umiejętności z zakresu metodyki niezbędnych do efektywnego prowadzenia zajęć edukacyjnych, praktycznej nauki zawodu dla uczniów i młodocianych pracowników, rozbudzania ich zainteresowań pracą w zawodzie, właściwego doboru metod kształcenia, a także oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów, młodocianych i słuchaczy d) uwrażliwienia uczestników na specyficzne cechy oświaty zawodowej młodzieży i dorosłych, poprzez przygotowanie ich do odpowiedzialnego działania pedagogicznego, inspirującego innych do wszechstronnej aktywności edukacyjnej i zawodowej.
Drukuj do PDF