Kategorie usług
 
Menu

KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA - Operator koparkoładowarki wszystkie klasa III oraz operator koparki jednonaczyniowej do 25 ton klasa III


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/02/12/32281/302675
Cena netto 3 403,00 zł Cena brutto 3 403,00 zł
Cena netto za godzinę 41,00 zł Cena brutto za godzinę 41,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 83
Termin rozpoczęcia usługi 2019-02-17 Termin zakończenia usługi 2019-03-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-02-12 Termin zakończenia rekrutacji 2019-02-16
Maksymalna liczba uczestników 5
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) - wersja 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Tak, na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju I Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Tak, przez komisję egzaminacyjną z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Ośrodek Szkolenia Labor Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Kamila Wolańska Telefon 508833300
E-mail wolanska.kamila96@gmail.com
Cel usługi
Cel edukacyjny
wiedzy: - budowa oraz zasada pracy poszczególnych zespołów i układów w maszynach określonej specjalności, - przepisy bhp dotyczące eksploatacji maszyn, - technikę bezpiecznej i ekonomicznej pracy - przepisy bhp na stanowisku pracy - przepisy dotyczące odpowiedzialności za nieprzestrzeganie porządku i dyscypliny pracy - przyczyny wstrzymania pracy, wydawania decyzji o wstrzymaniu pracy umiejętności: - Bezpieczne, efektywne i dobre jakościowo wykonywanie zadań produkcyjnych - racjonalna eksploastacja techniczna maszyn jw. w pracy produkcyjnej i codziennej obsłudze - współpracy z innymi rodzajami maszyn - współpracy z zespołem ludzkim kompetencji społecznych: - Praca maszynami różnych rodzajów i typów w ramach określonej specjalności - koordynowanie pracy maszyn jw. z maszynami współpracującymi - organizowanie pracy ww. maszyn w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych - kontrolowanie jakości wykonywanych prac zgodnie z obowiązującymi procedurami - czynne uczestniczenie przy wykonywaniu przeglądów i napraw ww. maszyn
Drukuj do PDF