Kategorie usług
 
Menu

Zarządzanie projektem i kierowanie zespołem projektowym aby osiągnąć sukces i zamierzone cele.


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/02/12/10425/302639
Cena netto 4 800,00 zł Cena brutto 5 904,00 zł
Cena netto za godzinę 300,00 zł Cena brutto za godzinę 369,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-11 Termin zakończenia usługi 2019-09-12
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-02-12 Termin zakończenia rekrutacji 2019-08-21
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Warto Szkolić Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Wojciech Popowski Telefon +48 784 762 567
E-mail biuro@wartoszkolic.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
W obszarze wiedzy uczestnik szkolenia dowie się, jak zaplanować i przeprowadzić konkretny projekt. Pozna także różne metody zarządzania projektem. W obszarze umiejętności uczestnik szkolenia będzie potrafił napisać i utrzymać w projekcie uzasadnienie biznesowe projektu, określić interesariuszy projektu i nimi zarządzać, zaplanować, monitorować/kontrolować i zrealizować projekt, w tym harmonogram projektu, powołać zespół projektowy i umieć nim zarządzać, zdiagnozować Silne i Słabe strony oraz szanse i zagrożenia w projekcie, opracować sposób komunikacji w projekcie, określić wymierne cele i korzyści z realizacji projektu, uniknąć błędów podczas przygotowania i wykonania projektu oraz poznają tz. „dobre praktyki” w zarządzaniu projektami. W obszarze kompetencji społecznych uczestnik szkolenia będzie doskonalił metodyki zarządzania projektem i zespołem projektowym w tym przełamywania „wąskich gardeł” w projekcie. Zapozna się też z podejściem projektowym i narzędziami wspomagającymi zarządzanie projektem w tym: procesów projektowych i struktury planu projektowego.
Drukuj do PDF