Kategorie usług
 
Menu

TELEFONICZNA OBSŁUGA KLIENTA Z ELEMENTAMI TELEMARKETINGU


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/02/12/10425/302632
Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 6 150,00 zł
Cena netto za godzinę 312,50 zł Cena brutto za godzinę 384,38
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2019-08-16 Termin zakończenia usługi 2019-08-17
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-02-12 Termin zakończenia rekrutacji 2019-08-02
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Warto Szkolić Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Wojciech Popowski Telefon +48 784 762 567
E-mail biuro@wartoszkolic.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
W obszarze wiedzy: •Pozna zachowania i postawy asertywne •Pozna dobre praktyki, mające wpływ na lepszą i bardziej profesjonalną obsługę Klienta •Pozna zasady obrony przed krytyką oraz sposoby argumentacji własnych poglądów W obszarze umiejętności: •Udoskonali umiejętności obsługi klienta poprzez analizę dotychczasowych doświadczeń •Nabędzie umiejętności efektywnej komunikacji w kontakcie z Klientem •Wzmocni postawę pro-kliencką •Nabędą umiejętności stawiania granic w sytuacjach presji i manipulacji ze strony Klienta W obszarze kompetencji: •Zwiększy świadomość znaczenia obsługi klienta •Zwiększy jakość obsługi w Firmie
Drukuj do PDF