Kategorie usług
 
Menu

Efektywna komunikacja w firmie


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/02/12/14194/302611
Cena netto 800,00 zł Cena brutto 800,00 zł
Cena netto za godzinę 100,00 zł Cena brutto za godzinę 100,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 8
Termin rozpoczęcia usługi 2019-03-21 Termin zakończenia usługi 2019-03-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-02-12 Termin zakończenia rekrutacji 2019-03-21
Maksymalna liczba uczestników 13
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu DESEVEN Marcin Kosiński
Osoba do kontaktu Monika Kosińska Telefon +48 607254711
E-mail monika.kosinska@deseven.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Szkolenie ma na celu rozwinięcie kompetencji uczestników, pozwalających im na sprawną komunikację, wymianę wiedzy i do osiągnięcia celów biznesowych w postaci: - zwiększenia w 2019 roku o 10% liczby realizowanych projektów względem roku 2018, - zwiększenia obrotów firmy za rok 2019 o 10% względem roku 2018
Cel edukacyjny
Szkolenie pozwala na rozwinięcie kompetencji uczestników na 3 poziomach: Na poziomie wiedzy uczestnicy dowiedzą się: Jakie są najważniejsze zasady komunikacji i współpracy, pomagające usprawnić pracę zespołu Jak skutecznie współpracować i budować efektywny zespół Jak ważna jest współpraca zespołowa i indywidualny wkład każdego z członków zespołu dla wspólnego sukcesu W jaki sposób rozwiązywać wspólnie problemy i wybrnąć w trudnej sytuacji Jak się zintegrować wokół wspólnych celów i wartości Jak dzielić się wiedzą w zespole Na poziomie umiejętności nauczą się: Jak skutecznie współpracować i budować efektywny zespół W jaki sposób rozwiązywać wspólnie problemy i wybrnąć w trudnej sytuacji Jak się zintegrować wokół wspólnych celów i wartości Jak dzielić się wiedzą w zespole Na poziomie kompetencji społecznych: Uświadomią sobie mocne i słabe strony własnej komunikacji i współpracy z innymi
Drukuj do PDF