Kategorie usług
 
Menu

Zarządzanie zespołem


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/02/12/19841/302577
Cena netto 3 750,00 zł Cena brutto 3 750,00 zł
Cena netto za godzinę 170,45 zł Cena brutto za godzinę 170,45
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 22
Termin rozpoczęcia usługi 2019-03-01 Termin zakończenia usługi 2019-03-03
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-02-12 Termin zakończenia rekrutacji 2019-02-28
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Znak Jakości TGLS Quality Alliance
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Quadrivium Firma Konsultingowa Anna Kalinowska
Osoba do kontaktu Anna Kalinowska Telefon +48 503805989
E-mail anna.kalinowska@quadrivium-kolobrzeg.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Najważniejszym celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania zespołem, ze szczególnym uwzględnieniem własnych zasobów oraz aspektów budowania relacji z pracownikami i w zespole. Celem jest poprawa umiejętności komunikacyjnych związanych z codziennymi, operacyjnymi zadaniami kierownika. Dotyczy to zwłaszcza tych menedżerów, którzy w swojej codziennej pracy kierują kilkuosobowymi zespołami oraz tych, którzy koncentrują się przede wszystkim na zadaniach operacyjnych: wyznaczaniu celów, kontroli realizacji i ocenie wykonania. Równie ważnym celem szkolenia jest zwiększenie umiejętności skutecznego motywowania, wywołanie wśród uczestników zrozumienia, że motywacja to nie jednorazowe działanie, ale ciągły proces. Nauczenie, co motywuje i co demotywuje ludzi. Poszerzenie umiejętności motywowania, wykorzystania jak największej ilości narzędzi motywacyjnych.
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest: • Rozwijające refleksje osobiste • Dostosowywać styl zarządzania do etapu rozwoju zespołu • Poprawić komunikację interpersonalną • Różnicować podejście do pracowników, dopasowując styl rozmowy do osobowości pracownika • Radzić sobie z trudnymi pracownikami w zespole • Prowadzić motywujące rozmowy dyscyplinujące i oceniające • Sprawdzać poziom realizacji zadań, by cele były osiągnięte • Wykorzystywać codzienne sytuacje i zawodowe do budowania autorytetu • Umiejętność skutecznego wspierania podwładnych w podejmowaniu i realizacji wyzwań • Skuteczne motywowanie i nagradzanie pracowników • Umiejętne prowadzenie rozmów motywacyjnych, • Przygotowanie i wygłoszenie profesjonalnego „Expose szefa”. • Poznanie i rozwinięcie praktycznych umiejętnosci zastosowania najbardziej przydatnych teorii motywowania pozafinansowego • Stworzenie motywującego środowiska pracy oraz motywujących warunków pracy w obszarach organizacyjnych, psychologicznych i technicznych
Drukuj do PDF