Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

MS Word 2010/2013/2016 operacje średniozaawansowane


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/02/12/10425/302533
Cena netto 4 800,00 zł Cena brutto 5 904,00 zł
Cena netto za godzinę 300,00 zł Cena brutto za godzinę 369,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2019-06-03 Termin zakończenia usługi 2019-06-04
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-02-12 Termin zakończenia rekrutacji 2019-05-20
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Kategorie dodatkowe KU Rozwój osobisty
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Warto Szkolić Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Wojciech Popowski Telefon +48 784 762 567
E-mail biuro@wartoszkolic.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
W zakresie wiedzy uczestnik szkolenia pozna metody zaawansowanego formatowania tekstu oraz wprowadzania do dokumentu indeksów, spisów treści, także różnych rodzajów grafiki. W zakresie umiejętności uczestnik szkolenia nauczy się: tworzyć szablony dokumentów, formatować akapit, wstawiać tabulatory, tworzyć tabele, dzielić dokument na sekcje, wstawiać inne obiekty MS WORDA, tworzyć indeksy i spisy treści, stosować korespondencje seryjną. W zakresie kompetencji społecznych uczestnik szkolenia: nabędzie umiejętność samouczenia się, pogłębi swoją świadomość w zakresie ochrony danych.
Drukuj do PDF