Kategorie usług
 
Menu

Elektrycy uprawnienia „E+D” (grupa 1)


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/02/11/18644/301698
Cena netto 870,00 zł Cena brutto 870,00 zł
Cena netto za godzinę 36,25 zł Cena brutto za godzinę 36,25
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 24
Termin rozpoczęcia usługi 2019-03-18 Termin zakończenia usługi 2019-03-20
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-02-11 Termin zakończenia rekrutacji 2019-03-15
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Absolwenci otrzymują upr. elektryczne serii E/ i lub/ D w gr.1 - wydane na podstawie Rozp.Min.Gosp.Pracy i PS. z 28.04.2003r. w sprawie zasad stwierdzenia posiadania kwal. przez osoby zajmujące się ekspl. urządzeń, instalacji sieci /Dz.U.89/828/03 z późn.zm)
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Towarzystwo Oświatowo-Naukowe "Inter-Wiedza" Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Joanna Andrzejewska Telefon 608000445
E-mail biuro@interwiedza.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Przygotowanie uczestnika kursu do uzyskania uprawnień serii E i/lub D w zakresie obsługi, konserwacji napraw oraz pomiarów urządzeń i instalacji elektrycznych (grupa – 1) – do lub/powyżej 1kV. Celem kursu jest pozyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy niezbędnej do bezpiecznej eksploatacji wybranych urządzeń i sieci elektrycznych, w tym wykonywania pomiarów.
Drukuj do PDF