Kategorie usług
 
Menu

Podstawy ochrony danych osobowych w organizacji.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa doradcza
Podrodzaj usługi Doradztwo
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/02/11/12600/301623
Cena netto 6 650,00 zł Cena brutto 8 179,50 zł
Cena netto za godzinę 179,73 zł Cena brutto za godzinę 221,07
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 37
Termin rozpoczęcia usługi 2019-03-11 Termin zakończenia usługi 2019-03-18
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-02-11 Termin zakończenia rekrutacji 2019-03-11
Maksymalna liczba uczestników 3
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Kategorie dodatkowe KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu GRUPA TIPMEDIA Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Olga Łuczkiewicz Telefon 533401192
E-mail szkolenia@tipmedia.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Głównym celem usługi jest przekazanie teorii oraz praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania ochroną danych osobowych w organizacji oraz wspólne przeprowadzenie prac wdrożeniowych i opracowanie niezbędnej dokumentacji. Dzięki pełnemu wdrożeniu rodo firma zabezpieczy swoje interesy przed konsekwencjami uhybień w zakresie ochrony danych, podniesie poczucie bezpieczeństwa wśród swoich klientów. Usługa ma na celu doprowadzenie do sytuacji, gdzie na miesiąc i dalej od jej zakończenia, potencjalna kontrola w zakresie RODO nie powinna wykazać żadnych nieprawidłowości (100% zgodności działań firmy z rozporządzeniem).
Cel edukacyjny
Uczestnik po ukończeniu usługi doradczej zna główne zagadnienia związane z RODO, zasady i przesłanki przetwarzania danych osobowych, potrafi prawidłowo realizować obowiązek informacyjny, zna i stosuje procedury opracowane w Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych, potrafi zastosować procedurę postępowania w przypadku incydentu oraz zna zasady związane z legalizacją monitoringu. Uczestnik wie czym są dane osobowe oraz kiedy dochodzi do ich przetwarzania, potrafi ocenić prawidłowość stosowania obowiązku informacyjnego, potrafi określić cel przetwarzania danych, zna prawa osób których dane dotyczą, potrafi stwierdzić naruszenie ochrony danych oraz zna procedurę postępowania przy naruszeniu, Uczestnik zna przysługujące mu prawa wynikające z RODO, m.in. prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, naruszeniu ochrony danych, dostępu do danych, sprostowaniu danych, usunięcia danych, bycia zapomnianym, ograniczeniu przetwarzania, przenoszeniu danych, sprzeciwu, niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu. Uczestnik zdobędzie wiedzę na temat • głównych założeń RODO • przesłanek w przepisach rozporządzenia o ochronie danych osobowych • zasad legalnego przetwarzania danych osobowych • obowiązku informacyjnego • zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych • praktycznego dostosowania organizacji do nowych przepisów/wytycznych • obecnych stanowisk, zaleceń oraz interpretacji UODO • opracowania polityki bezpieczeństwa danych osobowych Uczestnik dzięki usłudze doradczo- konsultingowej będzie posiadał wiedzę na temat zagadnień i wytycznych związanych z RODO oraz przede wszystkim zdobędzie umiejętności stosowania ich we własnej organizacji.
Drukuj do PDF