Kategorie usług
 
Menu

MS 10969 Active Directory Services with Windows Server


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/02/08/8397/298835
Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 4 551,00 zł
Cena netto za godzinę 105,71 zł Cena brutto za godzinę 130,03
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 35
Termin rozpoczęcia usługi 2019-04-08 Termin zakończenia usługi 2019-04-12
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-02-08 Termin zakończenia rekrutacji 2019-03-25
Maksymalna liczba uczestników 16
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Altkom Akademia S.A.
Osoba do kontaktu Izabela Fiedorek Telefon 801258566
E-mail szkolenia@altkom.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia MS 10969 Active Directory Services with Windows Server jest przygotowanie Uczestnika do wykonywania zawodu administratora sieci komputerowych opartych o Windows Server oraz uzupełnienie wiedzy osób, które już wykonują ten zawód przez przekazanie informacji dotyczących wdrożenia i administracji Active Directory. Na szkoleniu uczestnik: dowie się jak zastosować narzędzia do administracji AD, jak zarządzać nadawaniem uprawnień grupom i użytkownikom, nabędzie umiejętność konfiguracji usług opartych o AD, zrozumie i nauczy się zastosować w praktyce certyfikaty cyfrowe, pozna zasady dokonywania prawidłowej oceny jakości dostarczanych przez siebie produktów i usług w aspekcie merytorycznym, nabędzie kompetencje, dzięki którym będzie gotów do samodzielnego poszukiwania rozwiązań podnoszących jakość realizowanych przez siebie zadań oraz zwiększających ich efektywność. Wiedza i umiejętności zdobyte na szkoleniu przyczynią się do zwiększenia efektywności i jakości zadań realizowanych na stanowisku administratora sieci komputerowych opartych o Windows Server. Szkolenie zapewnia szerokie umiejętności i wiedzę niezbędną do wdrożenia usług Active Directory w Windows Server 2012 R2 oraz pozwoli Uczestnikom dalej rozwijać wiedzę i umiejętności z wykorzystaniem technologii dostępu i ochrony informacji w systemie Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2.
Drukuj do PDF