Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

MS Excel 2010/2013/2016 - analiza danych biznesowych


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Podgląd wersji roboczej
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/02/07/10425/297759
Cena netto 5 200,00 zł Cena brutto 6 396,00 zł
Cena netto za godzinę 325,00 zł Cena brutto za godzinę 399,75
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2019-09-05 Termin zakończenia usługi 2019-09-06
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-02-07 Termin zakończenia rekrutacji 2019-08-29
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Kategorie dodatkowe KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Warto Szkolić Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Wojciech Popowski Telefon 784 762 567
E-mail biuro@wartoszkolic.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
W zakresie wiedzy uczestnik szkolenia pozna zaawansowane funkcje biznesowe arkusza kalkulacyjnego do wykorzystania w raportowaniu i analizie biznesowej. W zakresie umiejętności uczestnik szkolenia nauczy się: stosować funkcje biznesowe oraz funkcje finansowe, nazywać zakresy, łączyć z danymi zewnętrznymi, konsolidować, stosować dodatek Solver, wykorzystywać narzędzia „AnalisysToolPak”, tworzyć panel menedżerski, wykorzystywać VBA i makra do analizy danych oraz analizować przypadki biznesowe. W zakresie kompetencji społecznych uczestnik szkolenia: nabędzie umiejętność samouczenia się, pogłębi swoją świadomość w zakresie ochrony danych,
Drukuj do PDF