Kategorie usług
 
Menu

Zarządzanie projektami wg standardu PMI®/PMBoK® Guide; podejście praktyczne


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/02/07/8397/297628
Cena netto 2 100,00 zł Cena brutto 2 583,00 zł
Cena netto za godzinę 100,00 zł Cena brutto za godzinę 123,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 21
Termin rozpoczęcia usługi 2019-03-18 Termin zakończenia usługi 2019-03-20
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-02-07 Termin zakończenia rekrutacji 2019-03-11
Maksymalna liczba uczestników 16
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Altkom Akademia S.A.
Osoba do kontaktu Izabela Fiedorek Telefon 801 25 85 66
E-mail szkolenia@altkom.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności zarządzania projektem zgodnie ze standardem „Project Management Body of Knowledge Guide”. Szkolenie prowadzone jest metodami aktywizującymi. Po szkoleniu Uczestnik będzie znał: podstawowe pojęcia tj. Projekt, portfel projektów, program; metody estymacji kosztów; podstawowe narzędzia i miary jakości w zarzadzaniu jakością; będzie wiedział jakie są typowe problemy projektów, na czym polega zamykanie fazy i projektu, na czym polega metoda ścieżki krytycznej, będzie umiał zainicjować projekt, zarządzać zakresem projektu, zarządzać czasem i budżetem projektu, komunikacją w czasie trwania projektu, prawidłowo dokonywać oceny jakości dostarczanych przez siebie produktów i usług w aspekcie merytorycznym. Po ukończeniu szkolenia Uczestnik zdobędzie praktyczne umiejętności w zakresie inicjowania, planowania, realizacji, monitorowania i zamykania złożonych projektów. Uczestnik osiągnie wysoki poziom kompetencji w zakresie dobrych praktyk i standardów zarządzania projektami. Poprzez liczne ćwiczenia praktyczne Uczestnik utrwala wiedzę zdobytą na szkoleniu, dzięki czemu zwiększa szansę na osiągnięcie sukcesów wdrażanych w firmie. Szkolenie jest akredytowane przez PMI, może również stanowić pierwszy krok do uzyskania certyfikacji Project Management Professional (PMP)®.
Drukuj do PDF