Kategorie usług
 
Menu

Coaching neurojęzykowy® - język angielski biznesowy w trybie indywidualnym (od poziomu A2)


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/02/06/15262/296463
Cena netto 4 800,00 zł Cena brutto 5 904,00 zł
Cena netto za godzinę 100,00 zł Cena brutto za godzinę 123,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 48
Termin rozpoczęcia usługi 2019-03-28 Termin zakończenia usługi 2019-09-27
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-02-06 Termin zakończenia rekrutacji 2019-02-28
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja FORTIS
Osoba do kontaktu Dariusz Rachwał Telefon +48 515 377 094
E-mail dariusz.rachwal@fundacjafortis.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Proces coachingu neurojęzykowego® jest spersonalizowany, czyli maksymalnie dopasowany do potrzeb uczestnika, uwzględniając cele uczestnika oraz ramy czasowe niezbędne, by te cele osiągnąć. Celem nadrzędnym szkolenia jest odkrycie przez uczestnika własnego potencjału i zasobów w celu optymalizowania procesu przyswajania języka obcego, pokonywania zahamowań, przy jednoczesnym budowaniu motywacji i odpowiedzialności za cykl uczenia się języka. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy: uczestnik porządkuje wiedzę z zakresu języka angielskiego, określa na bieżąco i precyzyjnie definiuje swoje cele w procesie coachingu neurojęzykowego®. Efekty kształcenia w zakresie umiejętności: uczestnik rozwija umiejętności i kompetencje językowe, które umożliwią mu używanie języka angielskiego w sytuacjach życia prywatnego i/lub zawodowego, uczestnik realizuje wyznaczone cele w procesie oraz interpretuje poziom ich realizacji. Efekty kształcenia w zakresie kompetencji społecznych: uczestnik jest otwarty na pozytywną informację zwrotną, która służy odpowiedniemu motywowaniu uczestnika. Uczestnik współtworzy proces coachingu neurojęzykowego® i jest za niego współodpowiedzialny.
Drukuj do PDF