Kategorie usług
 
Menu

Indywidualny kurs języka hiszpańskiego (poziom B1) - 40h lekcyjnych


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/02/05/11855/294984
Cena netto 1 800,00 zł Cena brutto 1 800,00 zł
Cena netto za godzinę 60,00 zł Cena brutto za godzinę 60,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 30
Termin rozpoczęcia usługi 2019-02-19 Termin zakończenia usługi 2019-04-02
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-02-05 Termin zakończenia rekrutacji 2019-02-18
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny 18. Kurs języka niemieckiego dla średnio zaawansowanych (poziom Bruckenkurs – B2)
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Szkoleniowe Progres Jagóra i Nordyński Spółka Jawna
Osoba do kontaktu Magdalena Mączyńska Telefon 600010189
E-mail info@progres.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest podniesienie poziomu kompetencji językowych uczestników, ze szczególnym naciskiem na komunikację. Przygotowanie uczestnika do funkcjonowania w środowisku hiszpańskojęzycznym w życiu codziennym i zawodowym.
Drukuj do PDF