Kategorie usług
 
Menu

KURS KSIĘGOWOŚĆ OD PODSTAW zgodnie z kodem zawodu 331301 KSIĘGOWY z systemem komputerowym


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/02/04/13089/293725
Cena netto 1 300,00 zł Cena brutto 1 300,00 zł
Cena netto za godzinę 15,12 zł Cena brutto za godzinę 15,12
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 86
Termin rozpoczęcia usługi 2019-03-30 Termin zakończenia usługi 2019-06-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-02-04 Termin zakończenia rekrutacji 2019-03-25
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu B&K - Doradztwo i Szkolenia dla biznesu sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Grażyna Boryń Telefon 577127550
E-mail szkolenia@bkszkolenia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kształcenia na kursie księgowego jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu księgowego, zdobycie umiejętności zawodowych oraz przygotowanie kandydatów do pracy w zawodzie księgowego. Przygotowanie do pracy w zawodzie księgowego ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności określone szczegółowo w podstawie programowej a także rozumiał potrzebę stosowania w praktyce zasad etyki zawodowej. Po ukończeniu kursu uczestnik ma uporządkowaną wiedzę z zakresu podstawowych przepisów prawa bilansowego, podatkowego i ustawy o rachunkowości odnośnie ewidencjonowania zasobów majątkowych i ich rozliczania. Umie samodzielnie sporządzić i ocenić poprawność dowodów księgowych dotyczących zasobów majątkowych, potrafi zadekretować typowe operacje gospodarcze i je zaksięgować w księgach rachunkowych. Umie przeprowadzić inwentaryzacje zasobów majątkowych, przygotować rozliczenie inwentaryzacji i ująć w księgach rachunkowych. Po zakończeniu kursu uczestnik ma umiejętności samokształcenia się, rozumie konieczność aktualizacji wiedzy i doskonalenia umiejętności. Rozumie społeczną odpowiedzialność za rzetelne i etyczne wykonywanie pracy w księgowości, potrafi zidentyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu księgowego. Część kursu stanowią zajęcia praktyczne polegające na pracy z programem Finansowo-Księgowym Comarch Optima: obejmują założenie firmy w programie Comarch Optima oraz księgowanie różnych operacji gospodarczych. Księgowania odbywają się na podstawie sporządzonych na zajęciach dokumentów oraz otrzymanych materiałów ćwiczeniowych. Dokumenty dotyczą typowych zdarzeń gospodarczych występujących w firmach oraz wyjątków spotykanych w księgowości, każdy pracuje na osobnym komputerze przez cały czas trwania kursu. Prowadzący zajęcia zapoznaje uczestników z programami księgowymi używanymi na zajęciach oraz pokazuje sposób księgowania danej operacji gospodarczej, którą wszyscy księgują na swoich komputerach. Po zaksięgowaniu miesiąca uczestnicy sprawdzają prawidłowość swoich księgowań, poprawiają błędy oraz sporządzają różnego rodzaju zestawienia oraz deklaracje podatkowe.
Drukuj do PDF