Kategorie usług
 
Menu

Zaawansowana rachunkowość finansowa dla specjalisty -zagadnienia wybrane rachunkowo-podatkowe


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/02/04/13089/293721
Cena netto 3 100,00 zł Cena brutto 3 100,00 zł
Cena netto za godzinę 258,33 zł Cena brutto za godzinę 258,33
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 12
Termin rozpoczęcia usługi 2019-06-15 Termin zakończenia usługi 2019-06-16
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-02-04 Termin zakończenia rekrutacji 2019-06-10
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu B&K - Doradztwo i Szkolenia dla biznesu sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Grażyna Boryń Telefon 577127550
E-mail biuro@bkszkolenia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie Rezerwy na zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe Kapitały (fundusze) własne, niefinasowe aktywa trwałe. Podczas dwudniowego szkolenia zaprezentowane zostaną liczne przykłady cząstkowe umożliwiające zrozumienie istoty i zasad funkcjonowania poszczególnych pozycji bilansu oraz całościowe zadania.
Drukuj do PDF