Kategorie usług
 
Menu

Studia Podyplomowe w zakresie Prawa Medycznego


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/02/01/9449/290154
Cena netto 3 772,36 zł Cena brutto 4 640,00 zł
Cena netto za godzinę 20,96 zł Cena brutto za godzinę 25,78
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 180
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-16 Termin zakończenia usługi 2020-06-27
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-02-01 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-31
Maksymalna liczba uczestników 40
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Kategorie dodatkowe KU Prawo i administracja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny Studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Osoba do kontaktu Mgr Barbara Sochacka Telefon +48 56 611 4022
E-mail barbaras@umk.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
W zmieniającym się systemie zarządzania placówkami opieki medycznej, wraz rosnącą odpowiedzialnością kadr zarządzających a także zmieniającym się rynkiem ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, istnieje poważne zapotrzebowanie na kwalifikację wśród prawników, lekarzy oraz pracowników administracyjnych i zarządzających placówek medycznych w zakresie znajomości specyficznych rozwiązań prawa medycznego. Doskonała znajomość prawnych uwarunkowań funkcjonowania zarówno prywatnych jak i publicznych placówek medycznych jest niezbędna w przypadku organów tych placówek a także kadry zarządzająco-nadzorczej. Pełna świadomość tych uwarunkowań przekłada się wprost na wyższą jakość świadczenia usług medycznych, rehabilitacyjnych czy farmaceutycznych, a także wyższy standard leczenia pacjentów. Pozwala ona także na świadome dokonywania wyborów w sytuacjach zagrożenia życia oraz wypracowanie odpowiednich, spełniających światowe i krajowe standardy procedur. W konsekwencji nieustannie rośnie zapotrzebowanie na znajomość prawa medycznego nie tylko wśród menedżerów, dyrektorów, prezesów lub innych podmiotów zarządzających placówkami medycznymi, ale także wśród personelu medycznego, w tym lekarzy, lekarzy-dentystów, pielęgniarek, pomocy pielęgniarskich, który to niejednokrotnie staje w obliczu podejmowania decyzji dotyczących m.in. udostępnienia osobom bliskim historii choroby, udzielenia informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozszerzenia pola operacyjnego, udzielenia pomocy w sytuacji zagrożenia życia.
Drukuj do PDF