Kategorie usług
 
Menu

MS 10961 - Automatyzacja administracji z Windows PowerShell (S_35118) - szkolenie autoryzowane


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/01/24/7629/281476
Cena netto 3 950,00 zł Cena brutto 4 858,50 zł
Cena netto za godzinę 98,75 zł Cena brutto za godzinę 121,46
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 40
Termin rozpoczęcia usługi 2019-03-25 Termin zakończenia usługi 2019-03-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-01-24 Termin zakończenia rekrutacji 2019-03-18
Maksymalna liczba uczestników 15
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu ASSECO DATA SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
Osoba do kontaktu Alicja Kozłowska Telefon 5852228 24 lub 06
E-mail rur-szkolenia@assecods.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Uczestnicy poznają jak z pomocą Windows PowerShell 3.0, mogą zdalnie zarządzać pojedynczymi lub wieloma serwerami Windows i jak zautomatyzować codzienne zadania administracyjne.
Kurs dostarcza uczestnikom podstawowej wiedzy i umiejętności, by używać Windows PowerShell 3.0 dla wykonywania podstawowych zadań administracyjnych i dla zautomatyzowania administracji serwerów Windows. Skupia się na funkcjach i technikach podstawowej linii komend oraz umożliwia zapoznanie się umiejętnościami potrzebnymi do obsługi innych produktów Microsoft takich jak: Windows Server, Windows Client, Exchange Server, SharePoint Server, SQL Server, System Center i inne. Szkolenie nie skupia się na tych produktach, ale przybliża zagadnienia dotyczące Windows Server, który jest właściwą platformą dla omawianych treści i służy do prezentacji nauczanych technik.
Podczas kursu uczestnicy nauczą się jak wydajniej wykonywać i monitorować skrypty dzięki niezawodnej łączności, sprawności przepływów pracy, doskonalszego planowania zadań oraz Windows PowerShell Web Access. Nabędą większej łatwości poruszania się w obrębie Windows PowerShell dzięki dokładnemu odkryciu polecenia cmdlet oraz uproszczonej i spójnej składni pomiędzy poleceniami tego typu. Dzięki zintegrowanemu środowisku skryptowemu (Integrated Scripting Environment - ISE) uczestnicy będą potrafić pisać skrypty szybciej i bardziej intuicyjnie.
Drukuj do PDF