Kategorie usług
 
Menu

Studia podyplomowe "Mediacje i negocjacje z elementami psychologii"


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/01/24/14073/281152
Cena netto 3 950,00 zł Cena brutto 3 950,00 zł
Cena netto za godzinę 21,94 zł Cena brutto za godzinę 21,94
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 180
Termin rozpoczęcia usługi 2020-03-21 Termin zakończenia usługi 2021-03-19
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-01-24 Termin zakończenia rekrutacji 2020-03-20
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny Prowadzenie studiów podyplomowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
Walidacja została przeprowadzona zgodnie z uczelnianym systemem zapewnienia jakości. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wskazuje liczbę punktów ECTS przypisanych do poszczególnych przedmiotów.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
uprawnione do realizacji procesów walidacji i certyfikowania na mocy innych przepisów prawa
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE
Osoba do kontaktu Marta Cisek-Babiarz Telefon +48 17 866 15 17
E-mail csp@wsiz.rzeszow.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem studiów jest zdobycie przez słuchacza wiedzy o teoretycznych i praktycznych aspektach negocjacji i mediacji, w tym nauczenie się nabycie określonych umiejętności z zakresu komunikacji, negocjacji i mediacji i przygotowywania ugody. Studia przygotowują słuchaczy do rozwiązywania konfliktów społecznych poprzez dostarczenie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu ADR . Po ukończeniu studiów słuchacz będzie posiadał wiedzę o mediacjach oraz o kwalifikacjach mediatora, możliwościach współpracy z instytucjami i organizacjami, będzie znał techniki, etapy i zasady mediacji, metody rozwiązywania konfliktów, elementy prawa rodzinnego i regulacje dotyczące prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych, elementy prawa cywilnego, elementy prawa karnego, elementy prawa pracy, podstawowe i złożone procesy poznawcze, rodzaje stresu, rozpoznaje symptomy wypalenia zawodowego. W zakresie umiejętności słuchacz będzie potrafił rozpoznać źródła konfliktu, nawiązać skuteczny kontakt ze stronami sporu, rozpoznawać typy komunikacyjne oraz stosować pytania i perswazję, klasyfikować informacje, dokonać analizy zjawiska, analizować przypadki, konstruować ugodę. W zakresie kompetencji społecznych słuchacz będzie posiadał umiejętność radzenia sobie z sytuacjami psychologicznie trudnymi, stresem i przełamywaniem impasu, będzie przygotowany do pomocy w rozwiązywaniu konfliktów, empatycznie, etycznie i skutecznie się komunikować.


Drukuj do PDF