Kategorie usług
 
Menu

e-learning z bezpieczeństwa teleinformatycznego pt. „Bezpieczny Pracownik w Cyberprzestrzeni - Security Awareness” dla pracowników całej organizacji


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi E-learning
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/01/23/29557/280167
Cena netto 50,00 zł Cena brutto 61,50 zł
Cena netto za godzinę 12,50 zł Cena brutto za godzinę 15,38
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 4
Termin rozpoczęcia usługi 2019-01-29 Termin zakończenia usługi 2020-12-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-01-24 Termin zakończenia rekrutacji 2020-12-31
Maksymalna liczba uczestników 250
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Kategorie dodatkowe KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o. o.
Osoba do kontaktu Katarzyna Kozłowska Telefon +48 957817084
E-mail k.kozlowska@gotechnology.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Szkolenie ma na celu edukację każdego pracownika, który korzysta z komputerów, Internetu i urządzeń mobilnych jak bezpiecznie funkcjonować w otoczeniu technologii, a organizację zabezpiecza przed utratą i kradzieżą danych. Uniwersalny zakres tematyczny wpisuje się w politykę bezpieczeństwa każdej organizacji.
Cel edukacyjny
- podniesienie poziomu świadomości uczestników odnośnie występowania zagrożeń dla informacji w organizacji; - zwiększenie ostrożności pracowników oraz wyjaśnienie rzeczywistych konsekwencji nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.


Drukuj do PDF