Kategorie usług
 
Menu

Kurs czeladniczy - Cukiernik


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/01/22/10401/279125
Cena netto 4 000,00 zł Cena brutto 4 000,00 zł
Cena netto za godzinę 20,00 zł Cena brutto za godzinę 20,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 200
Termin rozpoczęcia usługi 2019-10-02 Termin zakończenia usługi 2019-12-11
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-01-22 Termin zakończenia rekrutacji 2019-10-17
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?
Absolwent kursu po pozytywnym zdaniu egzaminu czeladniczego przed komisją egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku otrzymuje ŚWIADECTWO CZELADNICZE w zawodzie cukiernika.
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Świadectwo czeladnicze jest dokumentem wydanym przez Izbę Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości w Białymstoku.
Walidacja i Certyfikowanie:
Nazwa/Kategoria Podmiotu prowadzącego walidację
Zakład Doskonalenia Zawodowego
Nazwa/Kategoria Podmiotu certyfikującego
Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku
Podmiot prowadzący walidację nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podmiot certyfikujący nie jest zarejestrowany w BUR?
Nie
Podstawa prawna dla Podmiotów/kategorii Podmiotów
o organ władzy publicznej lub samorządu zawodowego, uprawniony do wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikację na podstawie ustawy lub rozporządzenia
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zakład Doskonalenia Zawodowego
Osoba do kontaktu Justyna Makal Telefon +48 (85) 675 25 17
E-mail j.makal@zdz.bialystok.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy podstawowej wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy z zawodzie cukiernika oraz przygotowanie do egzaminu na tytuł czeladnika w zawodzie cukiernik przed komisją egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku.
Drukuj do PDF