Kategorie usług
 
Menu

Prawo podatkowe cz.II - kurs dla kandydatów na biegłych rewidentów


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/01/17/12433/274970
Cena netto 1 420,00 zł Cena brutto 1 420,00 zł
Cena netto za godzinę 32,27 zł Cena brutto za godzinę 32,27
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 44
Termin rozpoczęcia usługi 2019-08-23 Termin zakończenia usługi 2019-09-08
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-01-17 Termin zakończenia rekrutacji 2019-08-19
Maksymalna liczba uczestników 30
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Edukacji Ekspert Andrzej Rzucidło
Osoba do kontaktu Agnieszka Rędziak Telefon 22 621 85 76
E-mail agnieszka.redziak@cee.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest przygotowanie uczestników do egzaminu pisemnego w PIBR dla kandydatów na biegłych rewidentów z przedmiotu "Prawo podatkowe – Część II ". Cel szkolenia: W zakresie wiedzy: Zdobycie wiedzy dotyczącej podatków: 1. Podatki dochodowe od dochodów z działalności gospodarczej 2. Podatek od nieruchomości 3. Podatek od środków transportowych 4. Podatek rolny 5. Podatek leśny 6. Opodatkowanie w stosunkach z zagranicą 7. Obciążenia jednostek z tytułu wniesienia kapitału przez Skarb Państwa 8. Podatek od niektórych instytucji finansowych W zakresie umiejętności: Zdolność do rozwiązywania problemów i stosowania wiedzy w zakresie: 1. Podatki dochodowe od dochodów z działalności gospodarczej 2. Podatek od nieruchomości 3. Podatek od środków transportowych 4. Podatek rolny 5. Podatek leśny 6. Opodatkowanie w stosunkach z zagranicą 7. Obciążenia jednostek z tytułu wniesienia kapitału przez Skarb Państwa 8. Podatek od niektórych instytucji finansowych W zakresie kompetencji społecznych: - zdolność do autonomicznego i odpowiedzialnego wykonywania powierzonych zadań, - gotowość uczenia się przez całe życie - praca samodzielna i w zespole.
Drukuj do PDF