Kategorie usług
 
Menu

Studium Planowania Finansowego EFPA EIP, poziom IV


Podgląd wersji roboczej
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/01/15/7491/273436
Cena netto 9 000,00 zł Cena brutto 9 000,00 zł
Cena netto za godzinę 60,40 zł Cena brutto za godzinę 60,40
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 149
Termin rozpoczęcia usługi 2019-11-08 Termin zakończenia usługi 2020-05-16
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-01-16 Termin zakończenia rekrutacji 2020-05-07
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?
Zaświadczenie o ukończonym Studium Planowania Finansowego EFPA EIP, poziom IV
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Fundacja Warszawski Instytut Bankowości
Osoba do kontaktu Joanna Grobelny Telefon +48 664 907 205
E-mail jgrobelny@wib.org.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Szkolenie wypełnia wymagania wynikające z Dyrektywy MiFID II i Wytycznych ESMA, dla doradców bankowości prywatnej i zarządzania majątkiem. Jest kulminacją ścieżki rozwoju doradcy. Na tym poziomie doradcy muszą potwierdzić wnikliwe rozumienie procesów makroekonomicznych oraz funkcjonowania rynków finansowych, specjalistyczną wiedzę we wszystkich segmentach produktów finansowych, włączając inwestycje alternatywne, oraz praktyczne umiejętności kompleksowej diagnozy profilu klienta oraz analizy jego potrzeb.


Drukuj do PDF