Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

KURS CZELADNICZY - Monter instalacji wodno-kanalizacyjnych


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/01/14/10401/272559
Cena netto 5 000,00 zł Cena brutto 5 000,00 zł
Cena netto za godzinę 25,00 zł Cena brutto za godzinę 25,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 200
Termin rozpoczęcia usługi 2019-03-18 Termin zakończenia usługi 2019-05-24
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-01-15 Termin zakończenia rekrutacji 2019-03-18
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?
Absolwent kursu po pozytywnym zdaniu egzaminu czeladniczego przed komisją egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości otrzymuje Świadectwo Czeladnicze w zawodzie montera instalacji wodno-kanalizacyjnych.
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Świadectwo czeladnicze jest dokumentem wydawanym przez Izbę Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości w Białymstoku.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zakład Doskonalenia Zawodowego
Osoba do kontaktu Justyna Makal Telefon 85 675 25 17
E-mail j.makal@zdz.bialystok.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Zdobycie podstawowych umiejętności w zawodzie montera instalacji wodno-kanalizacyjnych. Przygotowanie do egzaminu na tytuł czeladnika w zawodzie montera instalacji wodno-kanalizacyjnych przed komisją egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku.
Drukuj do PDF