Kategorie usług
 
Menu

KURS KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYSPIESZONEJ DLA KIEROWCÓW WYKONUJĄCYCH PRZEWÓZ DROGOWY W ZAKRESIE KAT. C1, C, C1+E, C+E


Usługa archiwalna

Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/01/14/22533/272412
Cena netto 3 500,00 zł Cena brutto 3 500,00 zł
Cena netto za godzinę 25,00 zł Cena brutto za godzinę 25,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 140
Termin rozpoczęcia usługi 2019-03-08 Termin zakończenia usługi 2019-05-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-02-18 Termin zakończenia rekrutacji 2019-02-21
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kurs kwalifikacji wstępnej kat. C, C+E, C1, C1+E - kurs 280 godzin
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW "ANDRZEJ I SYN" S.C. ŁAPETA ANDRZEJ SUCHAN ALEKSANDRA
Osoba do kontaktu ALEKSANDRA SUCHAN Telefon 784027817
E-mail oskais@onet.eu
Cel usługi
Cel biznesowy
Uzyskanie kwalifikacji pozwoli na znalezienie pracy jako kierowca
Cel edukacyjny
Celem kursu jest podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia i obsługi pojazdu silnikowego o dopuszczalne j masie całkowitej przekraczającej 3,5 t. oraz zdobycie wiedzy i umiejętności do kierowania pojazdem o masie powyżej 3,5 t. Po ukończeniu kursu uczestnik zdobywa wiedzę na temat przewozu osób i ładunku, jak bezpiecznie poruszać się na drodze, zna przepisy ruchu drogowego, przepisy dotyczące transportu krajowego i międzynarodowego oraz zasady udzielania pierwszej pomocy, potrafi zarządzać czasem pracy kierowcy oraz obsługiwać mechanizmy pojazdu, bezpiecznie poruszać się po drogach, umie radzić sobie z trudnymi sytuacjami jakie mają miejsce na drogach. Celem kursu jest również nabycie kompetencji społecznych takich jak: umiejętność samokształcenia, wprowadzania w życie zasad kulturalnego zachowania się na drogach i nie tylko, respektowania praw innych kierowców, wzmocnienie komunikacji interpersonalnych.
Drukuj do PDF