Kategorie usług
 
Menu

Operator bezzałogowych statków powietrznych - dronów poza zasięgiem wzroku (UAVO BVLOS) - kat. MR 25 kg


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/01/12/7656/271476
Cena netto 2 693,00 zł Cena brutto 2 693,00 zł
Cena netto za godzinę 65,68 zł Cena brutto za godzinę 65,68
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 41
Termin rozpoczęcia usługi 2019-02-18 Termin zakończenia usługi 2019-02-22
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-01-12 Termin zakończenia rekrutacji 2019-02-17
Maksymalna liczba uczestników 6
Kategoria główna KU Usługi
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny Szkolenie teoretyczne i praktyczne do uzyskania uprawnienia instruktora (UAVO) - INS
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym (lista zidentyfikowanych certyfikatów w pkt 2c opracowania)?
usługi szkoleniowe, warsztaty szkoleniowe, szkolenia e-learningowe
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Droneland.pl Szymon Łukasik
Osoba do kontaktu Szymon Łukasik Telefon +48503975037
E-mail kontakt@droneland.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia "Operator bezzałogowych statków powietrznych - dronów poza zasięgiem wzroku (UAVO BVLOS) - kat. MR 25 kg" jest przygotowanie kursantów do zdobycia Świadectwa Kwalifikacji Urzędu Lotnictwa Cywilnego, które po otrzymaniu pozwala na zawodowe / komercyjne wykonywanie lotów dronem w zasięgu oraz poza zasięgiem wzroku operatora. Szkolenie jest dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje poprzez wprowadzenie innowacyjnych metod wykorzystania dronów w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz wykonywania wszelkich zawodów dotyczących takich obszarów działania jak: - fotografia - fotogrametria - geodezja - budownictwo - ochrona - rolnictwo - energetyka Szkolenie ma na celu podniesie kwalifikacji uczestnika poprzez poszerzenie jego wiedzy i umiejętności z zakresu bezzałogowych statków powietrznych - dronów poza zasięgiem wzroku (UAVO BVLOS) - kat. MR 25 kg. Po ukończeniu szkolenia kursant uzyskuje wiedzę teoretyczną, taką jak: - prawo lotnicze - nawigacja w lotach bezzałogowych - meteorologia - zasady wykonywania lotów -człowiek jako pilot i operator UAV – możliwości i ograniczenia - procedury operacyjne - osiągi i planowanie lotu - wiedza ogólna o bezzałogowym statku powietrznym - bezpieczeństwo lotów, sytuacje i procedury awaryjne. Podczas części praktycznej kursanci nabywają umiejętności w zakresie: - przygotowania do wykonania lotu (przygotowanie operacyjne, przygotowanie techniczne) - planowania lotu - bezpieczne wykonywanie czynności lotniczych - czynności po zakończeniu lotów - sytuacji niebezpiecznych Po ukończeniu szkolenia kursant zdobywa umiejętności w zakresie: - samokształcenia, wie gdzie szukać istotnych dla niego zmian w obowiązujących przepisach - wie jak bezpiecznie obsługiwać dronem w zasięgu oraz poza zasięgiem wzroku - umie zachować odpowiednie BHP pracy z dronem - ma świadomość zagrożeń, które wynikają z braku regularnej kontroli stanu technicznego bezzałogowego statku powietrznego - jest świadomy zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania przepisów ruchu lotniczego - zna procedury oraz potrafi określić warunki meteorologiczne i ryzyko związane z wykonywanym lotem - nabywa praktyczną wiedzę jak wykorzystać swoje umiejętności w obsłudze drona - potrafi podjąć odpowiednie działa w razie awarii drona - potrafi obsługiwać programy do planowania lotów takie jak: Litchi, DJI GS Pro, Pix4D Capture app, DJI Go Każdy uczestnik szklenie po jego zakończeniu ma możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego, a na podstawie jego pozytywnego zaliczenia otrzymuje Świadectwo Kwalifikacji wydane według wymagań polskich przepisów licencjonowania przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, które uprawnia do lotów komercyjnych, jak również innych niż sportowe i rekreacyjne. Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie również posiadał świadomość ważności nabytych uprawnień w stosunku do innych ludzi. Posiadanie wykwalifikowanych specjalistycznie pracowników w firmie nie jest równoznaczne z posiadaniem kompetencji społecznych. Dzięki szkoleniu uczestnik podniesie swoje kompetencje społeczne w zakresie wcześniej wspomnianej wiedzy operatora bezzałogowych statków powietrznych, które mogą mieć wpływ na działania przedsiębiorstwa. Poprzez wykwalifikowany personel znający przepisy prawa lotniczego przedsiębiorstwo zyska osobę pracującą na odpowiednim stanowisku pracy oraz zminimalizuje wydatki, które mogły by mieć negatywny wpływ na płynność finansową firmy.
Drukuj do PDF