Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Obsługa pakietu MS Office - kurs indywidualny


Usługa archiwalna

Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/01/12/10401/271448
Cena netto 3 750,00 zł Cena brutto 3 750,00 zł
Cena netto za godzinę 104,17 zł Cena brutto za godzinę 104,17
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 36
Termin rozpoczęcia usługi 2019-03-19 Termin zakończenia usługi 2019-05-09
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-01-21 Termin zakończenia rekrutacji 2019-03-11
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zakład Doskonalenia Zawodowego
Osoba do kontaktu Agnieszka Beata Czarzbon-Peplińska Telefon 85 730 24 49
E-mail a.czarzbon-peplinska@zdz.bialystok.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Nabycie umiejętności obsługi programu Excel, programu Word oraz programu Power Point
Drukuj do PDF