Kategorie usług
 
Menu

Podstawy obsługi komputera, wykorzystanie internetu oraz obsługa poczty elektronicznej - kurs indywidualny


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/01/12/10401/271444
Cena netto 2 200,00 zł Cena brutto 2 200,00 zł
Cena netto za godzinę 100,00 zł Cena brutto za godzinę 100,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 22
Termin rozpoczęcia usługi 2019-02-06 Termin zakończenia usługi 2019-03-06
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-01-14 Termin zakończenia rekrutacji 2019-02-04
Maksymalna liczba uczestników 1
Kategoria główna KU Informatyka i telekomunikacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zakład Doskonalenia Zawodowego
Osoba do kontaktu Agnieszka Czarzbon-Peplińska Telefon 85 730 24 49
E-mail a.czarzbon-peplinska@zdz.bialystok.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Nabycie podstawowej umiejętności obsługi komputera w zakresie obsługi programów Word, Power Point, wykorzystania internetu i obsługi poczty elektronicznej
Drukuj do PDF