Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

BHP i systemy zarządzania bezpieczeństwem


Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Studia podyplomowe
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/01/12/14476/271435
Cena netto 3 900,00 zł Cena brutto 3 900,00 zł
Cena netto za godzinę 16,32 zł Cena brutto za godzinę 16,32
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 239
Termin rozpoczęcia usługi 2019-03-02 Termin zakończenia usługi 2020-02-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-01-12 Termin zakończenia rekrutacji 2019-02-28
Maksymalna liczba uczestników 50
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Kategorie dodatkowe KU Techniczne
Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r poz. 572, z późn. zm. )
Zakres tematyczny studia podyplomowe
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Studia nadają uprawienia do pracy na stanowiskach specjalisty i starszego inspektora ds. bhp o których mowa w § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. (Dz.U. nr 109, poz.704 z późm. zm.) w sprawie służb bezpieczeństwa i higieny pracy.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY W KATOWICACH
Osoba do kontaktu Patrycja Dzierkacz Telefon 323559785
E-mail podyplomowe@wszop.edu.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Studia zapewniają kompletną i rzetelną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem. WIEDZA 1. Ma wiedzę w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w przedsiębiorstwie. 2. Zna metody identyfikacji zagrożeń na stanowisku pracy oraz analizy i oceny ryzyka zawodowego. 3. Posiada wiedzę służącą do ustalania przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz zna metody dokonywania analizy wypadków przy pracy. 4. Ma specjalistyczną wiedzę z zakresu fizjologii i higieny przemysłowej, ergonomii. UMIEJĘTNOŚCI 1. Potrafi analizować zagrożenia w środowisku pracy i opracowywać zasady przeciwdziałania zagrożeniom, potrafi wykonać ocenę ryzyka zawodowego. 2. Potrafi sformułować specyfikację prostego systemu bezpieczeństwa pracy dokumentację procedur postępowania w obszarze bhp. 3. Potrafi zaplanować proces weryfikacji złożonego stanowiska pracy. KOMPETENCJE Posiada kompetencje do wykonywania prac związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem w zakresie bhp.
Drukuj do PDF