Kategorie usług
 
Menu

Szkolenie UAVO BVLOS - umożliwiające uzyskanie Świadectwa Kwalifikacji do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku operatora.


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/01/11/15834/271379
Cena netto 4 796,75 zł Cena brutto 5 900,00 zł
Cena netto za godzinę 95,94 zł Cena brutto za godzinę 118,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 50
Termin rozpoczęcia usługi 2019-01-16 Termin zakończenia usługi 2019-07-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-01-11 Termin zakończenia rekrutacji 2019-07-31
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Techniczne
Kategorie dodatkowe KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny Szkolenie teoretyczne i praktyczne do świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe - UAVO.
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?
Zgodnie z Ustawą z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, DZIAŁ V, Personel lotniczy, Rozdział 1 Kwalifikacje personelu Art. 95. 1. „Świadectwem kwalifikacji jest dokument stwierdzający posiadanie określonych kwalifikacji i upoważniający do wykonywania określonych czynności lotniczych.”
Czy dokument został wydany przez organy władz publicznych lub samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia?
Dokument jest wydawany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego na podstawie Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183)
Czy dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został wydany po przeprowadzeniu walidacji?
Dokument wydawany jest po poprawnym zaliczeniu części teoretycznej oraz praktycznej egzaminu państwowego przeprowadzanego przez egzaminatora państwowego i potwierdza uprawnienia do wykonywania lotów komercyjnych przy użyciu bezzałogowego statku powietrznego.
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Centrum Naukowo-Technologiczne Systemów Bezzałogowych sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Aneta Kuś Telefon +48 570 876 007
E-mail szkolenia@systemybezzalogowe.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu państwowego Uczestnik uzyskuje Świadectwo Kwalifikacji UAVO dzięki czemu może wykorzystywać drony w celach komercyjnych.
Cel edukacyjny
Podczas szkolenia uczestnik nabywa niezbędną wiedzę potrzebną nie tylko do przystąpienia do egzaminu państwowego ale również do bezpiecznego użytkowania bezzałogowych statków powietrznych. Program szkolenia jest zgodny z wymogami Urzędu Lotnictwa Cywilnego.


Drukuj do PDF