Kategorie usług
 
Menu

AgilePM® Practitioner. Akredytowane szkolenie z międzynarodowymegzaminem. (Kielce V) *** DOSKAM


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/01/11/15157/271301
Cena netto 3 500,00 zł Cena brutto 3 500,00 zł
Cena netto za godzinę 218,75 zł Cena brutto za godzinę 218,75
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 16
Termin rozpoczęcia usługi 2019-05-23 Termin zakończenia usługi 2019-05-24
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-01-11 Termin zakończenia rekrutacji 2019-04-19
Maksymalna liczba uczestników 14
Kategoria główna KU Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu DOSKAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Osoba do kontaktu Ewa Kostoń Telefon +48 731-119-171
E-mail e.koston@doskam.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest nabycie kompetencji skutecznego zarządzania i kierowania w projekcie zwinnym oraz przygotowanie uczestników do przystąpienia do akredytowanego egzaminu AgilePM® Practitioner w oparciu o metodykę Agile Project Management w wersji 2.0, opracowaną we współpracy APMG International oraz DSDM® Consortium. Zdanie egzaminu pozwala na uzyskanie międzynarodowego certyfikatu AgilePM® Practitioner. W obszarze wiedzy uczestnik: • poszerza wiedzę w zakresie praktycznego zastosowania pryncypiów DSDM, • zna role i obowiązki członków zespołu projektowego z punktu widzenia Kierownika Projektu Agile, • zna wszystkie produkty i zaangażowanie kluczowych ról we wszystkich fazach projektu, W obszarze umiejętności uczestnik: • potrafi zastosować pozyskaną na szkoleniu wiedzę podczas realizacji projektów zwinnych w swoim środowisku zawodowym, • umie zastosować pryncypia DSDM, • umie formułować user stories, • potrafi szacować i planować na każdym etapie projektu, • potrafi zadbać o właściwą jakość rozwiązania, • skutecznie zarządza ryzykiem, • potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające korekty. W obszarze kompetencji społecznych uczestnik: • prezentuje postawę zorientowaną na współpracę i wsparcie, • ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby ciągłego rozwoju, • jest nastawiony na poszukiwanie rozwiązań, • jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w inicjatywach zespołowych.
Drukuj do PDF