Kategorie usług
 
Menu

Kwalifikacja Wstępna Przyśpieszona Uzupełniająca w zakresie Prawa Jazdy Kat. C,C1,C+E,C1+E KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/01/11/17247/271284
Cena netto 940,00 zł Cena brutto 940,00 zł
Cena netto za godzinę 20,00 zł Cena brutto za godzinę 20,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 47
Termin rozpoczęcia usługi 2019-01-21 Termin zakończenia usługi 2019-02-20
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-01-11 Termin zakończenia rekrutacji 2019-01-19
Maksymalna liczba uczestników 10
Kategoria główna KU Usługi
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny kurs "kwalifikacja wstępna przyśpieszona na przewóz osób i rzeczy" 140godz
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Firma Usługowo Handlowa WIRAŻ Eryk Wojdon
Osoba do kontaktu Kinga Wiatr Telefon 14 696 69 29
E-mail oskwiraz.tarnow@wp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Przygotowanie do Egzaminu Państwowego w zakresie tematycznym przeprowadzonego kursu oraz nabycie wiedzy na temat przepisów obowiązujących kierowców wykonujących przewóz rzeczy, a także umiejętności doskonalenia techniki jazdy, kultury zachowania wobec innych uczestników ruchu drogowego, reprezentowania pracodawcy.
Drukuj do PDF