Kategorie usług
 
Menu

Kurs języka angielskiego - poziom B2 ponadśredniozaawansowany - TY-A5/FCE/1 - zajęcia od 2019-02-25 (poniedziałki i środy)


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/01/11/11271/271281
Cena netto 1 890,00 zł Cena brutto 1 890,00 zł
Cena netto za godzinę 35,00 zł Cena brutto za godzinę 35,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 54
Termin rozpoczęcia usługi 2019-02-25 Termin zakończenia usługi 2019-06-05
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-01-11 Termin zakończenia rekrutacji 2019-02-25
Maksymalna liczba uczestników 12
Kategoria główna KU Języki
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych w formie kursu - język angielski - poziom przedśredniozaawansowany (A2)
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu PHU BEST CENTRUM JĘZYKÓW OBCYCH DARIUSZ WIŚNIEWSKI
Osoba do kontaktu Izabela Cybulska Telefon +48 217 78 01
E-mail tychy@bestcentrum.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Podniesienie przez pracowników oraz przedsiębiorcę kompetencji w obszarze danego języka obcego jakiego dotyczy dana usługa, przyniesie niewątpliwie duże profity dla przedsiębiorstwa korzystającego z usługi. Pojawiają się możliwości współpracy na arenie międzynarodowej, pozyskania nowych kontrahentów i klientów, dotarcia na nowe rynki zagraniczne, udział w międzynarodowych konferencjach i targach, które to posłużą wymianie doświadczeń i nawiązania nowych relacji biznesowych, a wszystko to przełoży się na rozwój firmy oraz jej zyski. Wykwalifikowany językowo personel to gwarancja sukcesu firmy i jej trwałego rozwoju.
Cel edukacyjny
1. Wiedza: zdobycie wiedzy z języka angielskiego na poziomie B2 ponadśredniozaawansowanym 2. Umiejętności: doskonalenie i rozwijanie wszystkich sprawności językowych (nabytych na niższych poziomach), poszerzanie zasobu leksykalnego i znajomości konstrukcji gramatycznych. umiejętność rozumienia tekstów pisanych, mówionych i słuchanych (na poziomie ponadśredniozaawansowanym) oraz zdobywanie wiedzy na temat kraju w którym mówi się danym językiem. 3. Kompetencje: umiejętność swobodnego komunikowania się w języku obcym zarówno w kraju jak i za granicą. Zdolność płynnego i spontanicznego wypowiadania się i prowadzenia naturalnej konwersacji z rodzinnymi użytkownikami danego języka. Rozwijanie umiejętności samokształcenia i oceny własnych umiejętności językowych, przełamywanie barier językowych.
Drukuj do PDF