Kategorie usług
 
Menu

Specjalista ds. kadrowo-płacowych


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/01/11/10510/271270
Cena netto 1 200,00 zł Cena brutto 1 200,00 zł
Cena netto za godzinę 20,00 zł Cena brutto za godzinę 20,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 60
Termin rozpoczęcia usługi 2019-03-29 Termin zakończenia usługi 2019-04-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-01-11 Termin zakończenia rekrutacji 2019-03-28
Maksymalna liczba uczestników 6
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Osoba do kontaktu Justyna Kielar-Sopala Telefon 32 233 31 59
E-mail j.sopala@zdz.katowice.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie uczestników szkolenia z: obowiązującymi przepisami regulującymi prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika; organizacją pracy i zakresem obowiązków służ specjalistycznych wykonujących zadania z zakresu spraw kadrowych i finansowych. Uczestnik kursu nabędzie kompetencje w zakresie wykonywania prac związanych z obowiązkami kadrowej, księgowej czy w dziale finansowym. Po ukończeniu szkolenia uczestnik: - ma uporządkowaną wiedzę z zakresu prawa pracy, czasu pracy i zasad naliczania wynagrodzenia - umie samodzielnie prowadzić akta osobowe i dokumentację pracowniczą, potrafi naliczać wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń oraz posiada podstawowe umiejętności organizacyjne pozwalające na planowanie i realizację zadań związanych z pracą specjalisty ds. kadr i płac.
Drukuj do PDF