Kategorie usług
 
Menu

KURS DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH W RZESZOWIE


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/01/11/4963/271044
Cena netto 3 290,00 zł Cena brutto 3 290,00 zł
Cena netto za godzinę 35,00 zł Cena brutto za godzinę 35,00
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 94
Termin rozpoczęcia usługi 2019-06-01 Termin zakończenia usługi 2019-07-21
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-01-11 Termin zakończenia rekrutacji 2019-07-18
Maksymalna liczba uczestników 25
Kategoria główna KU Prawo i administracja
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Zarządzanie i organizacja
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat ISO 29990:2010 - Usługi edukacyjne dla potrzeb kształcenia pozaszkolnego i szkoleń – podstawowe wymagania dla dostawców usług
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Europejska Grupa Doradcza Sp. z o.o.
Osoba do kontaktu Joanna Wojterska Telefon 62 767 89 09
E-mail asia@eurogrupa.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w spółkach Skarbu Państwa lub firmach prywatnych funkcjonujących w oparciu o przepisy prawa handlowego. Celem kursu jest również uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy osób, które wykonują ten zawód, lub wykonują podobny rodzaj pracy i zadań na zajmowanym stanowisku. Celem kursu jest przygotowanie uczestnika do egzaminu państwowego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Po ukończeniu kursu uczestnik: - uzyska wiedzę dotyczącą aktualnych informacji prawnych i ekonomicznych związanych ze sprawowaniem funkcji członka rady nadzorczej, jak również usystematyzuje wiedzę z zakresu prawa handlowego, prawa pracy, finansów przedsiębiorstw, podstaw ekonomii i zarządzania, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. - przyswoi i usystematyzuje umiejętności zarządzania i kontroli przedsiębiorstwem z udziałem Skarbu Państwa, oraz spółek prawa handlowego, będzie umiał określić prawne funkcjonowanie tych spółek, pozna publicznoprawne i prywatnoprawne funkcje państwa, będzie potrafił określić funkcje rynku kapitałowego oraz instrumenty finansowe na rynku regulowanym, będzie umiał zastosować zasady prawa pracy w zakresie działalności związków zawodowych, restrukturyzacji zatrudnienia, sposobów wynagradzania. Uczestnik kursu będzie potrafił rzetelnie wypełniać nałożone przez prawo obowiązki nadzorcze w spółce wykorzystując poznane zasady rachunkowości zarządczej i controllingu, sprawozdawczości finansowej, czy wyceny wartości przedsiębiorstwa. - nabędzie kompetencje związane ze zrozumieniem roli i zakresu odpowiedzialności rady nadzorczej w sprawowaniu nadzoru nad spółką, oraz uświadomi sobie jak prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu, funkcji lub rodzaju pracy na zajmowanym stanowisku.
Drukuj do PDF