Kategorie usług
 
Menu

Kurs Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów PKPR 1/19


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/01/11/18454/271025
Cena netto 630,00 zł Cena brutto 630,00 zł
Cena netto za godzinę 19,69 zł Cena brutto za godzinę 19,69
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 32
Termin rozpoczęcia usługi 2019-05-21 Termin zakończenia usługi 2019-06-13
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-01-11 Termin zakończenia rekrutacji 2019-05-06
Maksymalna liczba uczestników 32
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny Kurs - prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Łodzi
Osoba do kontaktu Ewa Ruta Telefon 48 42 631 95 23
E-mail biuro@lodz.skwp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kształcenia jest przygotowanie słuchacza do samodzielnego, poprawnego prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny.
Drukuj do PDF