Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Kurs prawa jazdy kat.C, kwalifikacja wstępna przyspieszona do bloku C1,C1+E,C,C+E (badanie lekarskie i psychologiczne, pierwszy egzamin państwowy)


Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/01/11/34873/270960
Cena netto 5 280,00 zł Cena brutto 5 280,00 zł
Cena netto za godzinę 27,79 zł Cena brutto za godzinę 27,79
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 190
Termin rozpoczęcia usługi 2019-02-10 Termin zakończenia usługi 2019-05-31
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-01-14 Termin zakończenia rekrutacji 2019-02-06
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Prawo jazdy
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych w zakresie wskazanym innym przepisami prawa, w których określono wymagania w zakresie świadczenia tych usług, nadane przez zewnętrzny podmiot
Zakres tematyczny kwalifikacja wstępna pełna, kwalifikacja wstępna przyspieszona, kwalifikacja wstępna uzupełniająca, kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona, szkolenie okresowe, dla kat. pojazdów C i D
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Uznawane kwalifikacje:
Czy wydany dokument jest potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji w zawodzie (np.: po ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego)?
Tak
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Nie
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu SZKOLENIE KANDYDATÓW NA KIEROWCÓW I USŁUGI TRANSPORTOWE JAN SITNIK
Osoba do kontaktu Iwona Dobkowska Telefon 876445822
E-mail biuro@szkolajazdy.com.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Przygotowanie do bezpiecznego kierowania pojazdem ciężarowym niezagrażający bezpieczeństwu i porządkowi ruchu drogowego. Kurs ma na celu przygotowanie uczestnika do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat.C w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego oraz do egzaminu w zakresie kwalifikacji zawodowej na stanowisko kierowcy.
Drukuj do PDF