Kategorie usług
 
Menu
Karta usługi została zablokowana. Podmiot nie dopełnił wymagań związanych z publikacją karty usługi w Bazie Usług Rozwojowych. Zapis na usługę nie jest możliwy.

Seminarium: "Rozliczenia z budżetem"


Usluga została zablokowana przez Administratora Bazy.
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/01/11/18944/270872
Cena netto 1 250,00 zł Cena brutto 1 250,00 zł
Cena netto za godzinę 26,04 zł Cena brutto za godzinę 26,04
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 48
Termin rozpoczęcia usługi 2019-02-04 Termin zakończenia usługi 2019-06-13
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-01-11 Termin zakończenia rekrutacji 2019-01-31
Maksymalna liczba uczestników 50
Kategoria główna KU Finanse i bankowość
Kategorie dodatkowe KU Finanse i bankowość
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o której mowa w art. 68b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195,668 i 1010)
Zakres tematyczny 1. Kurs dla kandydatów na księgowego, 2. Kurs dla kandydatów na specjalistę ds. rachunkowości, 3. Kurs dla kandydatów na głównych księgowych, 4. Kurs: "Kadry i płace", 5. Seminarium "Bilans", 6. Seminarium: "Rozliczenia z budżetem".
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Zielonej Górze
Osoba do kontaktu Piotr Batkowski Telefon 516413516
E-mail biuro@zgora.skwp.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu jest aktualizacja wiedzy o zasadach i zmianach w przepisach podatkowych dotyczących sporządzania zeznania podatkowego z osiągniętego dochodu jak również z zakresu sporządzania deklaracji dla podatku od towarów i usług. Podczas kursu zostaną wyjaśnione wszystkie problemy związane z interpretacją prawa podatkowego. Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez: a) aktywny udział słuchaczy w zajęciach, b) studiowanie literatury przedmiotu,
Drukuj do PDF