Kategorie usług
 
Menu

Kurs podstawowy oraz rozwijający Terapii powięziowej ukierunkowanej na funkcję


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla osób indywidualnych
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/01/09/12776/269897
Cena netto 2 357,72 zł Cena brutto 2 900,00 zł
Cena netto za godzinę 52,39 zł Cena brutto za godzinę 64,44
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 45
Termin rozpoczęcia usługi 2019-06-25 Termin zakończenia usługi 2019-06-29
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-01-09 Termin zakończenia rekrutacji 2019-06-11
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Kategorie dodatkowe KU Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Certyfikaty:
Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Reha Plus Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp. K.
Osoba do kontaktu Bernadeta Siupik Telefon +48 126509370
E-mail centrum@fizjoterapia.pl
Cel usługi
Cel edukacyjny
Celem kursu podstawowego oraz rozwijającego Terapii powięziowej ukierunkowanej na funkcję jest aktualizacja wiedzy uczestnika i dokonanie zmian paradygmatów związanych z anatomią układu ruchu, nabycie umiejętności rozpoznawania znaczenia ciągłości i styczności mięśniowo-powięziowej, poszerzenie interpretacji postawy i ruchu w odniesieniu do dysfunkcji powięziowych, zdobycie wiedzy na temat zasad działania technik powięziowych i umiejętność zastosowania ich fachowo w różnych sytuacjach klinicznych. Uczestnik nabywa kompetencje do wydajnego prowadzenia pacjenta/ klienta z dysfunkcją mięśniowo-szkieletową poprzez zastosowanie nowopoznanych interpretacji klinicznych postawy i ruchu w odniesieniu do dysfunkcji powięzi oraz z nich wynikającej selektywnej interwencji. Do takich dysfunkcji należą m.in.: ostre i przewlekłe dolegliwości bólowe kręgosłupa, pooperacyjne stany bólowe, dysbalans mięśniowy, fibromialgia, specyficzne dla sportu urazy i patodynamika obwodowego układu nerwowego. Celem jest również nabycie kompetencji społecznych do pracy z pacjentem, co pozwala na dostosowanie wykonywania terapii do potrzeb pacjenta oraz wzmocnienie orientacji związanej z dalszym rozwojem zawodowym w tym obszarze.


Drukuj do PDF