Kategorie usług
 
Menu

Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi (warsztaty praktyczne)


Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana? Tak
Sposób dofinansowania
  • wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników
Rodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Podrodzaj usługi Usługa szkoleniowa
Dostępność usługi Otwarta
Numer usługi2019/01/09/9407/269860
Cena netto 750,00 zł Cena brutto 750,00 zł
Cena netto za godzinę 53,57 zł Cena brutto za godzinę 53,57
Usługa z możliwością dofinansowania Tak
Liczba godzin usługi 14
Termin rozpoczęcia usługi 2019-06-29 Termin zakończenia usługi 2019-06-30
Termin rozpoczęcia rekrutacji 2019-01-09 Termin zakończenia rekrutacji 2019-06-24
Maksymalna liczba uczestników 20
Kategoria główna KU Medycyna i uroda
Kategorie dodatkowe KU Medycyna i uroda
Podstawa uzyskania wpisu w zakresie świadczenia usług współfinansowanych Akt prawny:
posiada uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych prowadzących do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji nadawanych po ukończeniu kursów dokształcających i szkoleń, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
Zakres tematyczny kursy i szkolenia
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK? Nie
Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK? Nie
Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji? Tak
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach
Osoba do kontaktu Centrum Studiów Podyplomowych, Kursów i Szkoleń Beata Lenard i Michał Wieczorek Telefon +48 32 3570606/ 605
E-mail szkolenia@gwsh.pl
Cel usługi
Cel biznesowy
Celem biznesowym jest wprowadzenie nowego zabiegu do oferty gabinetu fizjoterapeutycznego. Może to zwiększyć szanse uzyskania przewagi konkurencyjnej, tym samym wzrost przychodów oraz wzrost liczby sprzedanych usług w gabinecie fizjoterapeutycznym o 5% w skali miesiąca w terminie do 6 miesięcy od zakończenia szkolenia.
Cel edukacyjny
1. Zapoznanie uczestnika z zasadami diagnozy i terapii neurorozwojowej. 2. Przygotowanie uczestnika do przeprowadzania diagnozy i określenia głównych celów usprawniania dzieci z zaburzeniami OUN. 3. Przygotowanie uczestnika do przeprowadzania terapii neurorozwojowej dzieci z łagodnymi zaburzeniami OUN. 4. Uświadomienie konieczności współpracy interdyscyplinarnej z ortopedą, neurochirurgiem, psychologiem, logopedą, przedstawicielem firm zaopatrzenia ortopedycznego. Kompetencje społeczne 1. Uczestnik ma świadomość współpracy interdyscyplinarnej z ortopedą, psychologiem, logopedą, przedstawicielami firm zaopatrzenia ortopedycznego oraz z ortotykiem 2. Uczetnik ma świadomość konieczności dalszego doskonalenia warsztatu terapeutycznego Warsztaty stanowią praktyczną kontynuację prowadzonego wcześniej szkolenia nt: „Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z lekkimi zaburzeniami sensorycznymi i posturalno-motorycznymi”.


Drukuj do PDF